Vogelvereniging Zang en Kleur afdeling Nijverdal -Hellendoorn is opgericht op 16 februari 1949. De vereniging is aangesloten bij de NBvV de Nederlandse bond van vogelliefhebbers.
Het doel van de vereniging is het houden, kweken en tentoonstellen van diverse soorten vogels zoals kanaries, parkieten, tropen, tropische duiven, en kwartels. Het ledenaantal bedraagt momenteel 80 leden.
De verenigingsavonden vinden plaats in clubgebouw van de postduivenvereniging ┬┤Vitesse┬┤ aan de Veldsweg 11 in Nijverdal. De verenigingsavonden worden altijd op dinsdag gehouden en beginnen om 19.30 uur.
De contributie voor een heel jaar lopende van 1 januari tot 1 januari bedraagt 48 euro, men is jeugdlid tot de leeftijd van 17 jaar en dan betaald men slechts 24 euro per jaar.
Hiervoor krijgt men ook het maandblad Onze Vogels van de NBvV en tevens het Clubblad van Zang en Kleur.
Het clubblad word middels bodes bezorgd mocht u buiten het bereik van onze bodes wonen kunt u het clubblad ook elders laten bezorgen/afhalen. Ook kunt u er voor kiezen deze per e-mail te ontvangen. Mocht u het clubblad liever per post laten bezorgen, wordt hiervoor 10 euro extra aan porto in rekening gebracht.
Als men lid is geworden is dit geldig voor het hele lopende jaar en kan niet tussentijds worden opgezegd dus ook de contributie die vooraf per jaar wordt betaald kan niet worden terug gevorderd, Opzeggingen dienen te geschieden schriftelijk voor 15 november bij de secretaris van de vereniging.
De vereniging houdt 7 keer per jaar een vergadering waarvan een keer per jaar een tentoonstelling.

De heer J. Scholten is lid van verdienste, tevens erelid. Dhr. J. Dijkstra en H. Prins zijn benoemd tot Bijzonder gewaardeerd lid NBvV.
Wie belangstelling of interesse heeft kan contact opnemen opnemen middels het contact formulier op onze website of met 1 van de leden van het bestuur.