Tijdens de jaarvergadering werd Jan van Petersen gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap van Zang en kleur