Algemeen kampioen Kleurkanaries Kooi 53 Grootenhuis A.

Algemeen kampioen Postuurkanaries Kooi 122 Paalman H.

Algemeen kampioen Eur. vogels Kooi 226 Wiefferink J.W.M

Algemeen kampioen Tropische vogels Kooi 217 Wijnberg T.H.

Algemeen kampioen Agaporniden Kooi 249 KleinJan A.J.

Algemeen kampioen Grote parkieten Kooi 276 Melenboer A.H.

Algemeen kampioen Kleur Graspark Kooi 229 Melenboer M.A.H.

Algemeen kampioen Jeugd Kooi 5 Sem Grootenhuis

Winnaar van het bondskruis is geworden, H. Paalman met een Gloster Corona met 95 punten

Best off the show van “Zang en Kleur” is geworden, H. Paalman met een Gloster Corona met 95 punten