Algemene clubkampioenen “Zang en Kleur”

Algemeen kampioen Kleurkanaries Jeugd Kooi 4 Grootenhuis Sem
Algemeen kampioen Kleurkanaries Kooi 52 Grootenhuis A
Algemeen kampioen Postuurkanaries Kooi 74 A v Es
Algemeen kampioen Eur. vogels Kooi 242 Wiefferink J.W.M
Algemeen kampioen Tropische vogels Kooi 158 Sligte H J van der
Algemeen kampioen Agaporniden Kooi 275 Harmeling T A
Algemeen kampioen Grote parkieten Kooi 297 Melenboer A H
Algemeen kampioen Grasparkieten Kooi 245 Melenboer M.A.H.

===========================================================================

Winnaar van het bondskruis is geworden, H A Melenboer met een Catharina parkiet met 94 punten

Best off the show van “Zang en Kleur” is geworden, A van Es met een Munchener met 94 punten

================================================================