Bondskruis
Theo Harmeling met een Ayamaraparkiet wildkleur 94 punten

Best of the show
Theo Wijnberg met een Geschilderde astrilde wildkleur man 94 punten

Algemene clubkampioenen “Zang en Kleur”
Algemeen kampioen Kleurkanaries Kooi 42 Beniers G.H.
Algemeen kampioen Postuurkanaries Kooi 120 Paalman H
Algemeen kampioen Tropen & Eur. vogels Kooi 187 Wijnberg T.H.
Algemeen kampioen Agaporniden Kooi 223 KleinJan A J
Algemeen kampioen Grote parkieten Kooi 279 Harmeling T.A
Algemeen kampioen Grasparkieten Kooi 211 Hoogland J.H.A.
Algemeen kampioen Grondvogels / Duif Kooi 300 Kampman H