Vogelvereniging Zang en Kleur houdt dinsdag 29 januari een ledenvergadering in het clubgebouw van de PV.Vitesse Veldsweg 11 te Nijverdal.

Aanvang 19.30uur.

Na de pauze verzorgd Hans Wagenaar een lezing over akker en weide vogels